ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (УГОДА КОРИСТУВАННЯ) НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАВЧАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний публічний договір (далі – Оферта) є офіційною пропозицією ФОП Кравець Катерини Ігорівни, далі іменованої «Виконавець», щодо надання послуг з навчання за допомогою програмного забезпечення - сайту в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет: kravets.pro, адресованих невизначеному колу осіб (далі "Замовникам"), які приймають справжню оферту.1.2. Безумовним прийняттям умов цього Договору вважається здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг та отримання Виконавцем коштів за них.1.3. Ця Оферта, яка може періодично коригуватися, відноситься до всіх послуг, що надаються в режимах офлайн та онлайн, електронною поштою, телефоном або будь-яким мобільним пристроєм. Відвідуючи, переглядаючи або використовуючи наш вебсайт, ви визнаєте, що прочитали, зрозуміли та погодилися з наведеними нижче умовами Договору.1.4. Послуги надаються за допомогою програмного забезпечення – сайту в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет: https://kravets.pro/ (далі – Сайт).1.5. Дані сторінки, їх інформаційне наповнення та інфраструктура даних сторінок, а також послуги замовлення будь-яких продуктів у режимі онлайн, що надаються на даних сторінках та за допомогою даного вебсайту, належать, знаходяться під керуванням та забезпечуються Виконавцем та всіма його підрозділами, та надаються для вашого особистого, некомерційного використання лише згідно з умовами використання, викладеним нижче.1.6. Ми маємо право та можемо час від часу вносити зміни в цю Оферту. Такі зміни набувають чинності після їх публікації на сайті без будь-якого попереднього повідомлення.

2. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

2.1. Якщо не зазначено інше, все програмне забезпечення, необхідне для навчання (далі послуг) та/або використовуване на сайті, та права на інтелектуальну власність (включно з авторськими правами) належать Виконавцю, його постачальникам або провайдерам.
2.2. Виконавець зберігає за собою виключне право володіння, користування та розпорядження (усі права на інтелектуальну власність) (стиль оформлення (включаючи інфраструктуру)) вебсайтом/на вебсайті, на якому надається послуга (у тому числі відгуки гостей та переведений вміст), право на копіювання, аналіз екранних даних, створення (гіпер-/зовнішніх) посилань на вебсайт, публікацію, рекламу, маркетинг, інтеграцію, використання, об'єднання або будь-яке інше використання вмісту (включаючи будь-які його переклади та відгуки Замовників) або бренду надається третім особам ВИКЛЮЧНО за наявності письмового дозволу Виконавця.
2.3. Усі фото, відео та інші матеріали, знання та навички отримані та набуті при виконанні послуг є власністю (у тому числі інтелектуальної) Виконавця.
2.4. Замовник надає згоду на запис та використання Виконавцем усіх заходів, що є комерційною власністю компанії та має повне право розпоряджатися аудіо, відео записами на власний розсуд.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Для отримання послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті заявку на участь в онлайн або офлайн-навчання.
3.2. На підтвердження Заявки Виконавець надсилає Замовнику рахунок на оплату Послуг на електронну пошту або в інший спосіб.
3.3. Замовник здійснює оплату Послуг одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів у спосіб, який зазначений у рахунку на оплату.
3.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на адресу електронної пошти, вказану при заповненні заявки, надсилається інформаційний лист про майбутнє навчання (в т.ч. доступ до відеоматеріалів, прямих ефірів, домашніх завдань або навчальних матеріалів).
3.5. Отримані дані є дійсними для одного Замовника. Забороняється передача даних третім особам.
3.6. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою для онлайн навчання, та відвідування офлайн навчання.
3.7. Розклад проведення онлайн або офлайн занять (вебінарів, тренінгів) може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, із способів: розміщення на вебсторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype тощо.
3.8. Під час участі в онлайн або офлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні висловлювання та інша поведінка, що порушує морально-етичні норми та вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) без повернення отриманої оплати у разі порушення ним вищевказаних правил.
3.9. Використання Замовником отриманих інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо) допускається лише в особистих цілях та для особистого використання.
3.10. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Замовника до обраної програми у разі встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, розповсюдження інформації та матеріалів (аудіо, відео тощо), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.
3.11. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн або офлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), що виникла з причин, що не залежать від Виконавця.
3.12. Повернення коштів за сплачені послуги не здійснюється, якщо інше не встановлено застосовуваним до цих правовідносин законодавством.
3.13. Ми засуджуємо будь-які прояви образливої, непристойної чи протиправної поведінки. Будь-яка така поведінка щодо автора/тренера/спікера, його працівників або інших користувачів заборонена. Якщо нам стане відомо про будь-яку таку поведінку, обліковий запис порушника може бути негайно призупинений та видалений без будь-якої компенсації.
3.14. Ми прагнемо надавати Вам найсучаснішу та найактуальнішу інформацію, однак не даємо жодних гарантій щодо точності, повноти та/або відповідності інформації. Ми не несемо відповідальність за прийняття рішень на основі цієї інформації. Ми не гарантуємо, що Ви зможете застосувати конкретну інформацію до конкретних завдань.
3.15. Послуги надаються за принципом “як є”, і ми прямо відмовляємось від будь-яких гарантій.
3.16. Зміст курсу, гайду, вебінару має винятково інформаційний характер та відображається в суб’єктивному баченні автора та в авторській манері, що допускає вживання нецензурної лексики з боку виконавця.

4. УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Оплата послуг здійснюється різними готівковими та безготівковими способами, визначеними Виконавцем на власний розсуд або за погодженням сторін. Надання послуг починається після внесення 100% передоплати. При оплаті за безготівковим розрахунком на банківські реквізити Виконавця, стягується додаткова комісія до ціни, зазначеної в рахунку або в комерційній пропозиції. Розмір комісії встановлюється Банком чи платіжними системами та не залежить від Виконавця.
4.2. За погодженням сторін для розвитку довгострокового співробітництва Замовнику може бути надана знижка на послуги у розмірі та на умовах Виконавця. Дані можуть бути озвучені Замовнику усно, передані письмово або в будь-який інший зручний спосіб.
4.3. Під час оплати Ви зобов’язуєтесь: присвітити необхідну кількість часу для завершення курсу, готувати домашнє завдання, дотримуватись встановлених термінів, шанобливо ставитись до всіх осіб.

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗАСОБІВ

5.1. Замовник має право на відмову від послуг та повернення сплачених коштів за вирахуванням фактично понесених витрат Виконавцем з надання послуг Замовнику.5.2. У разі зміни вартості послуг Виконавець залишає за собою право надати Замовнику реквізити на додаткову оплату послуг, а Замовник приймає зобов'язання щодо оплати зазначених послуг.5.3. Участь у навчанні підтверджується заповненням відповідної заявки на участь, вказаною на Сайті.5.4. Якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до послуги, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за номером+380 97 791 51 01.5.5. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послугу шляхом організації та проведення навчання у строк, вказаний на Сайті після надходження коштів на рахунок Виконавця.5.6. Усі претензії щодо якості наданої послуги повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця шляхом надсилання заявки на пошту orp.stevark%40ofni. Строк розгляду претензії(ів) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією та про відмову у поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією та про задоволення вимоги про повернення коштів.5.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на кредитну картку, особистий рахунок або інші реквізити, узгоджені Сторонами. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторони беззастережно приймають, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника у платіжній системі, заповнена заява на повернення грошових коштів за підписом Замовника за формою у сканованому електронному вигляді надсилається електронною поштою Виконавцю (допускаються такі формати файлу: .gif, .jpeg, . pdf). Заява на повернення коштів має містити в обов'язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційної організації (банку), де зберігається рахунок, її адреса. У разі відсутності у заяві необхідних відомостей, необхідних для повернення коштів, Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 4.7.5.8. Кошти зараховуються на рахунок у банку, зазначений Замовником, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем підписаної та сканованої заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається Сторонами. У разі нарахування комісій, зборів та інших витрат банками та/або операторами платіжних систем при поверненні грошових коштів Замовнику сума повернутих коштів Виконавцем буде зменшено пропорційно сумі понесених витрат Виконавцем із повернення коштів Замовнику.5.9. Кошти, які надійшли Виконавцю як оплата в «живому» заході, підлягають поверненню Замовнику лише у разі скасування/заміни/перенесення заходу та при отриманні Замовником відповідного офіційного листа Організатора заходу, в якому зазначаються умови (термін, час, місце) та порядок повернення.5.10. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у навчанні без повернення внесеної плати у разі порушення правил поведінки на занятті. Вказаними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних, релігійних конфліктів, образу учасників навчання, ведучого, відхилення від теми навчання, реклама, нецензурні висловлювання.5.11. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у навчанні у разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі у занятті третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю у занятті, третім особам за плату. Використання інформації та матеріалів допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника.5.12. Після закінчення навчання повторно посилання доступу до занять не надається.5.13. Послуги надаються Виконавцем у строки згідно з умовами проведення тих чи онлайн або офлайн заходів Виконавця та не підлягають відстроченню чи «заморожуванню», без попереднього узгодження сторін, з причин відсутності Замовника та/або неможливості отримання ним послуг.5.14. Гайд, вебінар, курс прирівнюється до друкованого видання та/чи аудіо-, відеокасет, дисків із записом, які відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 “Про реалізацію окремих положень Закону України ”Про захист прав споживачів” НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОВЕРНЕННЮ!!!

6. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

6.1. Надання Замовнику послуги можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису – реєстрації. Обліковий запис повинен мати прізвище, ім'я, Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту.7.2. Виконавець у процесі надання послуги у вигляді онлайн навчання бере на себе обов'язки щодо технічної підтримки Замовника.7.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання послуги Замовнику.7.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.7.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення заняття, кількість занять в навчанні може змінюватись до 5% в односторонньому порядку, попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох днів з моменту прийняття такого рішення.7.6. Виконавець вправі змінювати тривалість заняття та умови цієї Оферти можуть змінюватися в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 днів з дня їх внесення (прийняття).7.7. Виконавець має право продовжити термін проведення заняття, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох днів з моменту прийняття такого рішення, на строк, що не перевищує 30 календарних днів.7.8. Документальне підтвердження надання послуг можливе лише для Замовників – юридичних осіб. Замовникам – фізичним особам акти Виконавцем не надаються. Після закінчення оплаченого Замовником-юридичною особою часу, протягом якого Виконавцем надавалася послуга, Виконавець передає Замовнику-юридичній особі акт про надані послуги, одночасно з оригіналом рахунку, відповідно до вартості наданих послуг. Виконавець не є платником ПДВ. Акт про надані послуги не вимагає підписання Замовником. Після передачі акту Замовнику у паперовому чи електронному вигляді послуги Виконавця вважаються наданими належним чином та в повному обсязі.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису на Сайті.
8.2. Спікер/тренер/автор (Виконавець) не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне надання послуг у випадку надання споживачем недоговірної або помилкової інформації.
8.3. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, копіювати, не продавати, а також не використовувати у будь-яких цілях інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням послуги, за винятком їх особистого використання.
8.4. Справність технічного обладнання Замовника та стабільність каналів зв'язку Замовника повинні забезпечити йому стабільний доступ до Сайту. Виконавець не несе відповідальності за неподання (неякісне надання) послуги з причин, що не залежать від Виконавця.
8.5. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, яке регулює відносини щодо надання послуг.
8.6. Замовник у разі надання йому послуг неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими законом України «Про захист прав споживачів».

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку сторони мають право звернутися до суду.
9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

10. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ПОСЛУГИ

10.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, бере на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних із використанням знань, умінь та навичок, отриманих Замовником у ході надання послуги.
10.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь та навичок, а також отримання Замовником послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче за очікування Замовника, а також за прямі та опосередковані збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей та персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.
10.3. Виконавець у ході надання послуги має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» - певних дій Замовника, які плануються та доручаються Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти та переконуватись у засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення оффлайн або онлайн заходу, придбанні їм досвіду вирішення конкретних завдань у рамках теми заняття, оцінки рівня здібностей Замовника, а також для інших цілей Виконавця. «Домашні завдання» надсилаються Замовнику за допомогою електронного зв'язку: на електронну пошту або в інший спосіб, що обумовлюється окремо в кожному випадку.
10.4. Претензії з вимогою про повернення коштів, внесених як оплату за заняття в записі, за винятком виробничого шлюбу та інших механічних пошкоджень, що виникли не з вини Замовника і до передачі посилання на запис заняття, Виконавцем не розглядаються.
10.5. Претензії з вимогою про повернення коштів мають бути надіслані Виконавцю не пізніше ніж за добу до закінчення гарантійного строку. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем не розглядатимуть. Для деяких заходів цей термін може бути скорочений Виконавцем до 2 (двох) календарних днів, про що Виконавець зобов'язаний явно сповістити Замовника перед придбанням ним доступу до цього заходу. Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів є неможливим і суперечить цьому Договору.

11. ФОРС-МАЖОР І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

11.1. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору оферти, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили, включаючи: дії органів державної влади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, цивільні хвилювання, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов цієї публічної оферти та непідконтрольні Виконавцю.
11.2. Залежно від форс-мажорних обставин, термін та дата надання послуг Замовник може бути змінений на найближчий час після усунення наслідків форс-мажору.
11.3. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця Виконавець зобов'язується здійснити повернення коштів, сплачених Замовником.
11.4. Виконавець не несе відповідальності у разі неналежного надання послуги, якщо неналежне виконання стало наслідком недостовірності, недостатності або несвоєчасності наданих Замовником відомостей, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Замовника.
11.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та/або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими не якісно, ​​або не у погодженому обсязі.
11.6. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумним заходам (форс-мажор).
11.7. Відповідно до обмежень, встановлених у цьому Договорі в зазначених законодавством межах, Виконавець несе відповідальність лише за прямі збитки, які дійсно завдані, або викликані внаслідок дійсного невиконання своїх прямих зобов'язань при наданні послуг у межах сукупної суми сукупної вартості послуги.
11.8. За жодних обставин автор/спікер/тренер не нестиме відповідальність ні перед якою стороною за якісь прямі, непрямі, особливі збитки в результаті будь-якого використання товарів чи послуг.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Комерційна інформація, отримана Сторонами та їх співробітниками у зв'язку з наданням послуг Замовнику, вважається конфіденційною (надалі – конфіденційна інформація) та не повинна передаватися третім особам без попередньої письмової згоди уповноваженої на те посадової особи відповідної Сторони.

Дане обмеження не поширюється на інформацію:
• підлягає розголошенню відповідно до положень законодавства, що застосовується, та з істотою доручень, що виконуються Виконавцем;
• загальновідому на момент передачі, у тому числі опубліковану або таку, що стала відомою необмеженому колу осіб без порушення цього Договору та вини в цьому Сторін та/або їх співробітників;
• вже відому іншій Стороні або яка стала відомою до або в період переговорів або здійснення будь-якого проєкту без порушення умов цього Договору.

Якщо інформація, що надана однією зі Сторін, вже відома іншій Стороні, остання повинна негайно повідомити її про це.

Кожна зі Сторін зобов'язується використовувати конфіденційну інформацію виключно в рамках виконання Договору та надавати доступ до неї лише особам, які безпосередньо надають послугу в рамках виконання Договору. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів, щоб їхні співробітники, консультанти, залежні та дочірні товариства, підрядники зберігали конфіденційність вищезгаданої інформації, а також захищали її від втрати.

У випадках, прямо передбачених законодавством, матеріали, що належать до конфіденційної інформації, можуть надаватися органам влади, управління, контролюючим та правоохоронним органам. У випадку, якщо одній зі Сторін стало відомо про наявність вищезгаданого рішення, вона зобов'язана негайно повідомити про це іншу Сторону письмово.

Якщо немає інших домовленостей Сторін, конфіденційна інформація є та залишається інтелектуальною власністю Сторони, яка передає інформацію.

Виконавець має право використовувати без погодження із Замовником таку інформацію, без згадування його фірмового найменування, імен його співробітників та його місця розташування:
• сфера діяльності Підприємства та його структурних підрозділів та служб (галузева приналежність);
• масштаби бізнесу Замовника (загальна чисельність працюючих, обсяги виконаних робіт/продажів протягом звітного періоду, кількість працівників, які брали участь у проекті тощо);
• основні параметри наданої послуги (тривалість співробітництва, основні етапи, вартість послуг та основні статті витрат Сторін);
• смисловий зміст предмета Договору та наданих послуг;
• виявлені труднощі Замовника та рекомендації Виконавця;
• вигоди та переваги, отримані Замовником внаслідок надання послуг та співробітництва з Виконавцем;
• вигоди та переваги, втрачені Замовником;
• Проблеми взаємодії Замовника та Виконавця.
Термін, протягом якого інформація залишається конфіденційною (зокрема фірмове найменування Замовника), становить 6 (шість) місяців з моменту останнього платежу на користь Виконавця. Після закінчення цього терміну всі обмеження на згадку Виконавцем фірмової назви Замовника знімаються без додаткових умов та погоджень.

13. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

13.1. Якщо за цим Договором Виконавець отримає від Замовника Персональні дані фізичних осіб, то Виконавець зобов'язується обробляти Персональні дані суворо відповідно до принципів та правил обробки персональних даних, передбачених законодавством України. Замовник передає Виконавцю персональні дані з метою надання послуг, зазначених у цій оферті та доручає Виконавцю їх обробку, що здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
13.2. Виконавець забезпечує дотримання всіх вимог законодавства та інших нормативно-правових актів України щодо обробки та передачі персональних даних фізичних осіб, одержаних від Замовника. Виконавець використовує персональні дані фізичних осіб, отримані від Замовника лише для надання послуг за Договором.
13.3. Замовник зобов'язаний виконати всі вимоги законодавства та інших нормативно-правових актів щодо обробки та передачі Виконавцю персональних даних фізичних осіб, що передаються Виконавцю. Усі персональні дані, отримані Виконавцем від Замовника, маються на увазі отриманими на законній підставі з дотриманням положень законодавства щодо персональних даних. Замовник визнає, що порушення ним порядку звернення персональних даних не накладає на Виконавця будь-якої відповідальності та позбавляє права Замовника пред'являти претензії до Виконавця щодо порушення режиму персональних даних, якщо тільки таке порушення не було винно вчинено Виконавцем за умови дотримання Замовником усіх вимог чинного законодавства про звернення персональних даних.

14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти зрозумілі йому і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
14.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.
14.3. Виконавцем за цим Договором є: ФОП Кравець Катерина
Ігорівна.


ФОП КРАВЕЦЬ КАТЕРИНА ІГОРІВНА
Найменування Банку одержувача: АБ "Кліринговий Дім"
МФО: 300647,
код ЄДРПОУ - 3013603569
Номер рахунку: 260020950508
Адреса: Одеса, вул. Ак. Корольова буд. 14, кв. 52
Тел. +38 097 791 51 01
E-mail: orp.stevark%40ofni